نشریه مدیریت سامانه های منابع آب- اهداف و چشم انداز
سامانه آبی (Water System)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/13 | 
سامانه آبی (Water System)
سامانه آبی به مجموعه ای از اجزا تاسیسات و سازه های آبی طبیعی و مصنوعی وابسته به هم گفته می شود که با یکدیگر در ارتباط بوده و بر عملکرد یکدیگر یا خصوصیات کل سیستم تاثیر می گذارند.
یک سامانه آبی مانند هر سیستم دیگر دارای مولفه های زیر است:
 مرز تعریف شده (Boundary)
هدف (Purpose)
محیط (Environment)
رابط ها (Interface)
ورودی (Input)
خروجی (Output)
محدودیت ها (Constraints)
برخی از تاسیسات و سازه های آبی طبیعی و مصنوعی که ممکن است در یک سامانه آبی قرار گرفته باشند عبارتند از:
سدها و سایر مخازن طبیعی و مصنوعی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، چشمه ها، سردهنه ها، قنات ها، رودخانه ها، آب شکن ها و انحراف دهنده های آب، دریاها و دریاچه ها، تالاب ها و سازه های تنظیم و تقسیم آب، آب بندها، ایستگاه های پمپاژ، نیروگاه های برق آبی، کانال های طبیعی و مصنوعی آب و ...
 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مدیریت سامانه های منابع آب:
http://wrsmjournal.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب